en

Оголошення

Міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та проектування політичних ситуацій та процесів» 01-02 березня 2012 року м. Запоріжжя.

29 січня 2012

Обговорюється актуальна проблема:
«Соціальне прогнозування та проектування політичних ситуацій та процесів»
Метою Конференції є обмін досвідом дослідження проблем соціального прогнозування та проектування політичних ситуацій та процесів у сталому людському розвитку.


Основні тематичні напрями, відповідно до секцій

•    «Соціологія політики: діагностика, прогнозуваннята проектування політичних ситуацій та процесів»,
•    «Політичні процеси та ситуаціїв глобальному суспільстві»,
•    «Дослідження політичних ситуацій та процесіву державному управлінні та місцевому самоврядуванні»,
•    «Філософія та методологіясоціального проектуваннята прогнозування політичних процесів»,
•    «Сталий людський розвитокочима молодих вчених та студентів»

Організація роботи конференції:

01 березня 2012 року
9.00 - Реєстрація учасників. Презентація наукових видань ФСУ ЗНУ.
10.00 - Відкриття конференції. Пленарне засідання;
13.00—14.00 - перерва;
14.00-18.00 - Виступи, доповіді посекціях.

02 березня 2012 року
10.00 – 13.00 - Робота по секціях;
13.00—14.00 - перерва;
14.00 – 15.30 - Круглий стіл;
16.00 - Заключне пленарне засідання. Прийняття резолюції.

Під час роботи конференції буде працювати виставка наукових видань ФСУ ЗНУ, а такожорганізовано екскурсію по м.Запоріжжя.

Для участі в конференції
До 20 лютого  2012  року (включно) подати заявку з інформацією:
-    Письмову заявку на юридичну адресу ФСУ ЗНУ або на електронну адресу Е-таі1: ks.fsu@znu.edu.ua, в якій зазначити: відомості про автора: прізвище, ім'я та по батькові, місце роботи (навчання), назва ВНЗ (установи), посада, науковий ступінь, вчене звання, адреса (домашня, службова), телефон, факс, е-mail; оргвнесок, замовлення готелю.
-    Тема доповіді, назва секції.
-    Текст доповіді (для пленарного засідання обсягом до 7-9 стор.; для секційного – до 5 стор.)або наукову статтю до журналів «Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини» та «Соціальна перспектива і регіональний розвиток» надіслати на юридичну або електронну адресу ФСУ ЗНУ.
Робоча мова конференції: українська, російська, англійська.
За матеріалами конференції будуть опубліковані: збірка тез, спеціальні випуски журналу «Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини» та  «Соціальна перспектива і регіональний розвиток». Наукові статті журналу «Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини» в галузі історичних наук зараховуються як фахові згідно з постановою Президії ВАК України від 10 12.2003 року № 2-05/10; наукові статті в галузі філософських наук зараховуються як фахові згідно з постановою Президії ВАК України від 08.07.2009 року № 1-05/3.
Всі публікації до Журналу «Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини» мають відповідати вимогам ВАК України (Постанова президії ВАК України від 15.01.2003 року № 7 05/1. Бюлетень (2003, № 1. - С.2): «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України»).

Вимоги до оформлення тез доповідей
Приймаються до друку тези обсягом до 2-х сторінок формату А-4, надруковані в текстовому редакторі Mіcrosoft Word версії 6.0 або 7.0.
Тези мають бути оформленні відповідно до вимог:
1.    Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2; міжрядковий інтервал – 1; шрифт – TimesNewRoman; кегль – 14; стиль – звичайний; абзацний відступ – 1,25.
2.    У правому верхньому куті – прізвище, ім’я, по-батькові автора, нижче – науковий ступінь, вчене звання, посада, нижче – організація. Назву тез друкувати великими літерами симетрично до тексту.
3.    Посилання та літературні джерела оформляти згідно з чинними вимогами.
4.    Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора або першого співавтора (наприклад 1_Petrov.doc; 2_Ivanenko.doc).
5.    Тези підписуються авторами на першій сторінці роздрукованого варіанту.
6.    Рукопис тез потрібно ретельно відредагувати. За мовностилістичний рівень написання тез відповідальність несе автор.
7.    Оргкомітет залишає за собою право редагування тез.
8.    Матеріали, що не відповідатимуть вищевказаним вимогам та тематиці конференції публікуватися не будуть.

Витрати, пов'язані з участю в конференції (проїзд та харчування) за кошти учасників.
Відрядження до м.Запоріжжя буде засвідчене печаткою ЗНУ.
Організаційний внесок учасника конференції – 150 грн. (витрати на інформаційні та робочі матеріали конференції; видання запрошень, програми, Бюлетеня, діловий комплект учасника конференції; кава-брейк тощо). Обов'язково просимо підтвердити до 20 лютого 2012 року потребу в готелі, оскільки Оргкомітет сплачує бронювання місць.

Адреса Оргкомітету:
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, Запорізький національний університет
Контактні тел.: +38(061)228-75-85 – кафедра соціології ЗНУ (Лаврік Вероніка);
+38 (061) 228-75-80– деканат факультету социологіїта управління.
+38 (067) 727-93-32 –Гугнін Едуард Анатолійович (заступник голови оргкомітету).
+38 (067) 755-93-44 – Кудінов Ігор Олексійович (фінансові питання).
Факс: +38 (061) 764-45-46. e-mail: ks.fsu@znu.edu.ua.

Запрошуємо до участі в конференції усіх зацікавлених осіб!!!

Сплата Оргвнеску учасника конференції здійснюється на картку Приватбанку за такими реквізитами: банк Приватбанк, картковий рахунок № 4405 8817 3554 9830, отримувач Кудінов Ігор Олексійович.
При поповненні не через касира у відділенні банку, а через термінал, треба враховувати суму комісії банку за поповнення, відповідно до чого поповняти необхідно так, щоб була отримана вся сума внеску, а не за відрахуванням комісії банку. Також, після сплати, необхідно повідомити за допомогою СМС на номер +38 (095) 601-33-99 із зазначенням суми сплати та прізвища платника.

University logo

Харківський Національний Університет
ім. В.Н. Каразина

Майдан Свободи 4, 61022, Харків
Телефон: +38(057)707-55-00
Факс: +38(057)707-12-47
E-mail: postmaster@univer.kharkov.ua