en

Оголошення

ХІV Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «Економічна теорія та практика: сучасні погляди та концепти» 7-8 вересня 2012 р., м. Київ

28 серпня 2012

Розробка, оцінка та використання нових ідей щодо ефективного управління фінансовими та виробничими процесами надають можливість вийти на новий етап розвитку економічної науки. Публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громади.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

 1. Економічна теорія та історія економічної думки

2. Оцінка можливостей розвитку менеджменту та маркетингу, як конкурентних переваг

3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК           і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг)

4. Правове регулювання соціально-економічних відносин

5. Інноваційно-орієнтований роз­ви­ток економіки України та її інтеграція у світовий еконо­міч­ний простір

6. Стратегічний менеджмент

7. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

8. Гроші, фінанси і кредит

9. Бухгалтерський, управлінський облік і аудит

10. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

 

Місце проведення конференції:

м. Київ, вул. Урицького, б. 45, конференц-зал бізнес-центру «НЕСТ».

 

Форма участі: дистанційна, очна.

 

Офіційні мови конференції: українська, англійська та російська.

 

Умови участі у конференції:

До 5 вересня 2012 року (включно) надіслати на електрону адресу:

conference@nef.kiev.ua

1) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;

2) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Васильєв В.Д._Квитанція)

3) заповнити анкету учасника на сайті Аналітичного центру «Нова Економіка».

 

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ ОН-ЛАЙН

Сплатити організаційний внесок (85 грн.) можна за наступними банківськими реквізитами:

Реквізити для оплати:

Отримувач: Корнілов Дмитро Вікторович

Банк отримувача: АТ "УкрСиббанк"

Номер рахунку: 26201302158500

МФО: 351005

ЄДРПОУ: 3194819237

Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Корнілова Д.В. від (ПІБ учасника)

 

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.

При сплаті організаційного внеску необхідно  обов'язково вказати Прізвище, Ім'я, По батькові учасника конференції. За новими правилами Приватбанку, прізвище можна не вказувати, контрольним показником є номер квитанції.

Тези, які не відповідають вказаним нижче вимогам оформлення до розгляду не приймаються.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

 

Обсяг - до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx; шрифт - Times New Roman, розмір - 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ - 10 мм; поля - 20 мм.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора(не більш двох) (шрифт - напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт - курсив); назва статті (великі літери, шрифт - напівжирний); текст.

Наприклад:

Економічна теорія

Васильєв  В.Д.

аспірант кафедри менеджменту

Київського інституту  міжнародних відносин

м. Київ, Україна

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ

 

  • Сторінки не нумеруються.
  • Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Васильєв В.Д.)
  • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому - номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.

Статті враховуються ВАК як друкована праця при захисті кандидатських і докторських дисертацій. Відповідно до Постанови № 227 від 20 квітня 2006 р. роботи, опубліковані в матеріалах міжнародних і загальноукраїнських конференцій, ураховуються ВАК при захисті дисертацій (п. 11 Постанови).

 

 Контакт:

 Аналітичний центр «Нова Економіка»

01103, м. Київ-103, а/с 40 

Web: www.nef.kiev.ua

E-mail: conference@nef.kiev.ua

Tel.: +38 066-999-20-81

 

University logo

Харківський Національний Університет
ім. В.Н. Каразина

Майдан Свободи 4, 61022, Харків
Телефон: +38(057)707-55-00
Факс: +38(057)707-12-47
E-mail: postmaster@univer.kharkov.ua