en

Оголошення

Третя міжнародна конференція ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 12 листопада 2012 року,

11 вересня 2012

 

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут журналістики (м. Київ, Україна)

________________________________________

САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет журналістики (м. Санкт-Петербург, Росія)

_________________________________________

СИЛЕЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут політичних наук і журналістики, Інститут соціології (м. Катовіце, Польща)

_________________________________________

СИЛЕЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА (м. Забже, Польща)

_________________________________________

УНІВЕРСИТЕТ у м. НІШ

Філософський факультет (м. Ніш, Сербія)

 

Адміністрація згаданих університетів та інститутів інформують про проведення

12 листопада 2012 року третьої міжнародної конференції

 

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

Коло проблем, які пропонується обговорити під час роботи секцій:

  • історія виникнення і становлення комунікаційних технологій;
  • апологетика та критика провідних концепцій комунікаційних технологій;
  • проблеми класифікації прикладних соціальнокомунікаційних технологій;
  • методологія досліджень комунікаційних технологій;
  • методологія дослідження прикладних соціальнокомунікаційних технологій;
  • соціальні технології і комунікаційні технології;
  • галузеві прикладні соціальнокомунікаційні технології.

Матеріали слід подати до 30 вересня 2012 року на електронну адресу проф. Холода О.М. akholod@ukr.net

Матеріали друкуються до конференції у черговому томі наукового журналі «Світ соціальних комунікацій». Журнал зареєстрований у Державній реєстраційній службі України як друкований засіб масової інформації (Свідоцтво сер. КВ № 18784-7584Р від 18.01.2012). Вартість друку однієї сторінки - 25 грн. (гроші надсилати на адресу: 03179, м. Київ-179, ПСКТ-2011, Холод О. М., до запиту).

Статті докторів наук друкуються безкоштовно, якщо вони не мають співавторів.

ВИМОГИ

до оформлення й подавання матеріалів

1.       Загальний обсяг статті - 0,4-1,0 др. арк. (1 др. арк. - 40 000 знаків), або 8-10 стор.

2.       До статті на окремому аркуші додаються відомості про автора: прізвище, ім'я та по батькові; місце роботи чи навчання, вчений ступінь, вчене звання, контактний телефон (або адресу).

5.       Електронна версія подається за такими вимогами: редактор Word 97-2007; шрифт - Times New Roman, розмір 14; міжрядковий інтервал - 1,5; відступ абзацу - 1 см; поля: ліворуч - 30 мм, праворуч - 15 мм, зверху і знизу - по 20 мм.

6.       Порядок записів: прізвище, ініціали - на першому рядку сторінки.

7.       Наступний рядок - у дужках назва міста і країни: наприклад, (м. Київ, Україна).

8.       Наступний рядок: УДК, ліворуч на сторінці (якщо автор не знає - редактор визначить самостійно).

9.       Наступний рядок: назва статті великими літерами.

10.    Наступний рядок: анотації українською, російською та англійською мовами (до 5 рядків). Ключові слова - до 5 термінів.

  1. Наступний рядок: текст статті з рубриками, які виділяються курсивом: проблема, що досліджується; мета дослідження; хід дослідження; висновки.
  2. Бібліографія подається після тексту статті в алфавітному порядку під заголовком "Список використаних джерел".
  3. У тексті статті покликання оформлюються у квадратних дужках, перша цифра - порядок джерела у "Списку використаних джерел", друга цифра - номер сторінки, перед яким подається скорочення "с." (зразок: [5, с. 145-146]).

Контактний телефон: 050-957-24-40 - моб. (д. філол. н., проф. Холод Олександр Михайлович).

 

University logo

Харківський Національний Університет
ім. В.Н. Каразина

Майдан Свободи 4, 61022, Харків
Телефон: +38(057)707-55-00
Факс: +38(057)707-12-47
E-mail: postmaster@univer.kharkov.ua