en

Оголошення

VII Міжнародна наукова конференція «СУЧАСНІ СУСПІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У ВИМІРІ СОЦІОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ» 18 лютого 2011 Донецький державний університет управління

10 листопада 2010

На конференції передбачається робота за такими напрямками:

-      соціологія державного управління: соціологічні виміри та перспективи;

-      соціологія управління: сучасні тенденції розвитку;

-      соціальні  комунікації і соціальні технології в управлінні;

-      організаційна культура: соціологічний вимір;

-      конфлікти та ризики як об'єкт соціології управління;

-      соціологічне забезпечення управління реформаційними процесами в освіті;

-      соціальний простір міста: управлінський потенціал.

Матеріали конференції будуть видані у збірнику наукових праць «СУЧАСНІ СУСПІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У ВИМІРІ СОЦІОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ», який є фаховим виданням з соціології (Постанова президії ВАК України протокол №1-05/2 від 27.05.2009  р.)

Робочі мови конференції - українська, російська та англійська.

Текст статті українською мовою необхідно надіслати до 13 грудня 2010 р.  на електронну адресу

sociomen@mail.ru.

До статті додається:

-      заповнена анкета учасника, яка містить відомості про автора;

-      для учасників, які  не мають наукового ступеня, необхідно надати дві рецензії на статтю (від наукового керівника та зовнішню). Рецензії надсилаються на поштову адресу оргкомітету;

Статті, які не відповідатимуть вимогам до наукових публікацій ВАК України, до друку не прийматимуться.

 У разі включення Вашої доповіді до збірника Вам необхідно буде сплатити за її публікацію (орієнтовно 25 грн. за сторінку тексту).

Для учасників конференції встановлено організаційний внесок у розмірі 150 грн.

Проїзд, проживання, харчування - за рахунок учасників.

 

ОПЛАТА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ після отримання запрошення на конференцію

 

З питань конференції звертатися до:               

 Селютіної Наталії Федорівни, Єрьоміної Марини Олександрівни,  Бобрової Катерини Леонідівни

e-mail: sociomen@mail.ru

Контактні телефони: (062) 304-39-35,  095-394-06-64, 095-513-49-52, 063-118-94-88.

Адреса оргкомітету: 83050, м. Донецьк, вул. Артема, 94, кімн. 217.   

Вимоги до оформлення статей

Статті приймаються українською мовою, обсягом не більше 22 000 знаків (користуйтеся меню Сервіс - Статистика).

При наборі тексту необхідно дотримуватися наступних вимог:

1)   вимкнути «перенос»;

2)   відступ першого рядка кожного абзацу робиться не «пропусками», а автоматично через меню Microsoft Word (Формат - Абзац - перший рядок: відступ на:1,27 см);

3)   поля: верхнє, нижнє та праве - 2 см, ліве - 3 см;

4)   шрифт - Times New Roman, розмір - 12; інтервал - полуторний;

5)   рисунки та діаграми мають бути зроблені у додатку до  Microsoft Word - Microsoft Graph;

6)   відстань між словами - не більше одного пропуску; зайві пропуски між словами небажані.

Статті мають бути оформлені наступним чином:

1.  Шифр УДК (ліворуч, напівжирним).

2.  Прізвище та ініціали автора/авторів українською, російською та англійською мовами (праворуч, напівжирним).

3.  Назва статті (великими літерами, напівжирним, вирівнювання - по центру).

4.  Анотація на статтю українською, російською та англійською мовами (не більше 10-12 рядків, курсивом).

5.  Ключові слова до статті (курсивом).

6.  Текст статті (вирівнювання основного тексту - по ширині).

7. Список використаних джерел (великими літерами, напівжирним, вирівнювання - по центру), далі - перелік використаної літератури з послідовною нумерацією відповідно до розміщення їх у статті. Бібліографія оформлюється за новим стандартом, затвердженим ВАК України.

Структура наукової статті має містити такі елементи:

1)   постановка проблеми;

2)   огляд останніх досліджень і публікацій за даною проблемою;

3)   формулювання завдання дослідження;

4)   виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

5)   висновки за даним дослідженням;

6)   список використаних джерел.

Автор не має права передавати в інші видання статтю, прийняту редакційною колегією до друку.

 

АНКЕТА УЧАСНИКА

VI Міжнародної наукової конференції

«СУЧАСНІ СУСПІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У ВИМІРІ СОЦІОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ»

Прізвище ______________________________________________________________________

Ім'я ___________________________________________________________________________

По батькові ____________________________________________________________________

Науковий ступінь_______________________________________________________________

Звання _________________________________________________________________________

Посада _________________________________________________________________________

Місце роботи (навчання) _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Поштова адреса (службова) ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

Поштова адреса (домашня) ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Телефони:

Службовий _______________________________________

Домашній ________________________________________

Факс _____________________________________________

Е-mail_____________________________________________

 

 

Назва доповіді __________________________________________________________________

Форма участі у конференції (безпосередня участь,

надання матеріалів для публікації) ______________________

Напрямок роботи конференції, в якому бажаєте взяти участь ­­­___________________ ________________________________________________________________________________

Необхідність використання мультимедійного проектора ____________________________

 

 

Необхідність у презентації власних підручників, навчально-методичних розробок, проектів _______________________________________________________________________

 

 

 

University logo

Харківський Національний Університет
ім. В.Н. Каразина

Майдан Свободи 4, 61022, Харків
Телефон: +38(057)707-55-00
Факс: +38(057)707-12-47
E-mail: postmaster@univer.kharkov.ua