en

Оголошення

XIІІ Міжнародна науково-практична конференція «МОЛОДЬ В УМОВАХ НОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ», 24-25 березня 2011 року, Житомир

18 грудня 2010

 

Для підготовки збірника матеріалів конференції просимо Вас прислати на адресу організаційного комітету анкету-заявку учасника, відповідно з формою і текстом доповіді, до 1 лютого 2011 року.

Організатори конференції

Житомирський економіко-гуманітарний інститут вищого навчального закладу „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна", громадське об'єднання „Євроклуб", Житомирське відділення Соціологічної асоціації України

Тематика секцій

1.      Європейський Союз - трансформаційні процеси у Європі.

2.      Молодіжна субкультура: цінності та норми.

3.      Самоактуалізація особистості на межі століть.

4.      Молодь в сучасному інформаційному просторі.

5.      Актуальні проблеми молодіжного підприємництва.

6.      Молодь за здорову націю

7.      Соціальна інтеграція осіб з особливими потребами

8.      Формування сучасного світогляду в питаннях гендерної рівності.

9.      Мобільна робота з молоддю: пошук моделі

10.  Наукові пошуки

Вимоги до оформлення доповіді

До  заявки додаються матеріали доповіді обсягом  до 10 сторінок; шрифт Times New Roman, 12, інтервал 1,5. Поля: ліве - 2,5 см, праве - 1см, верхнє - 2 см, нижнє - 2см.

Перед текстом доповіді зверху посередині аркушу позначити бажану секцію (сесійне засідання, секція); на наступному рядку - назву доповіді великими літерами; на третьому рядку посередині - П.І.Б. автора(-ів), назву установи, в якій працює, електрону адресу.

При написанні  доповіді слід приділити увагу наступним  аспектам: наукова проблема, що досліджується; опис методології дослідження;позначення найголовніших результатів та висновків, що будуть представлені та обґрунтовані в доповіді.

Студентські доповіді мають бути підписані науковим керівником.

Доповідь  разом з заявкою мають бути надіслані до оргкомітету   до 1 лютого 2011 р. Матеріали, що не відповідають вимогам або надіслані пізніше зазначеного терміну, не будуть розглядатись для відбору до програми конференції. Збірка  матеріалів, яка буде видана до початку конференції, видається учасникам за умов персональної присутності. Питання щодо заочного отримання матеріалів буде вирішуватись оргкомітетом окремо.

Організаційний внесок складає 50 грн. Учасники конференції можуть сплатити оргвнесок при реєстрації або поштовим переказом (реквізити будуть вказані в листі-запрошенні)

Заявка - анкета учасника

Разом з статтею необхідно надіслати заявку-анкету, яка має містити такі відомості:

ПІБ (повністю), назва навчального закладу (повністю), контактна адреса, телефон, E-mail, вчений ступінь або курс студента, назва доповіді, назва секції, в якій плануватимете взяти участь.

Адреса організаційного комітету:

 Громадське об'єднання «Євроклуб»,

 Координатор проекту - Дікова-Фаворська Олена Михайлівна

*:  10002, м. Житомир, вул. В. Бердичівська,52

(:  (0412) 43-89-12, 43-89-13, 43-89-15 (факс)

::   favorska@gmail.com, univerukr@gmail.com   (Матеріали надсилати з позначкою "На конференцію „Євроклубу")

 

University logo

Харківський Національний Університет
ім. В.Н. Каразина

Майдан Свободи 4, 61022, Харків
Телефон: +38(057)707-55-00
Факс: +38(057)707-12-47
E-mail: postmaster@univer.kharkov.ua