en

Оголошення

Міжнародна Академія Наук і Вищої Освіти (Лондон, Великобританія) спільно з Всеукраїнською Академічною Спілкою (Київ, Україна) запрошує Вас взяти участь у конференціях.

22 березня 2011

 

З 4 по 11 квітня 2011 р. пройде ІІІ-я міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми розвитку людського суспільства».

Конференція присвячена: соціологічним, філологічним, філософським наукам. 

 

Науково-тематичні секції конференції:

Секція «Соціологічні науки»

ü  Соціальна структура, соціальні інститути та процеси

ü  Соціологія культури, духовного життя

ü  Соціологія управління

ü  Теорія, методологія та історія соціології

ü  Економічна соціологія і демографія

ü  Відкрита підсекція (приймаються матеріали з інших тем, які відповідають тематиці секції)

Секція «Філологічні науки»

ü  Рідна література

ü  Література народів країн зарубіжжя (із зазначенням конкретної літератури)

ü  Теорія літератури. Текстологія

ü  Фольклористика

ü  Журналістика

ü  Рідна мова

ü  Слов'янські мови

ü  Германські мови

ü  Романські мови

 

ü  Класична філологія, візантійська і новогрецька філологія 

ü  Теорія мови 

ü  Порівняльно-історичне, типологічне і порівняльне мовознавство 

ü  Прикладна і математична лінгвістика 

ü  Мови народів зарубіжних країн Європи, Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії (із зазначенням конкретної мови або мовної сім'ї)

ü  Відкрита підсекція (приймаються матеріали з інших тем, які відповідають тематиці секції) 

Секція «Філософські науки»

ü  Онтологія та теорія пізнання

ü  Історія філософії 

ü  Естетика

ü  Етика

ü  Логіка

ü  Філософія науки і техніки

ü Соціальна філософія

ü Релігієзнавство - теологія, філософська антропологія, філософія культури

ü Відкрита підсекція (приймаються матеріали з інших тем, які відповідають тематиці секції)

Відкрита секція
(приймаються матеріали по інших напрямках, що не відповідають темі конференції)

 

Останній день подачі заявки - 28 березня 2011 р.
Робочі мови: англійська, російська, українська. 
Форма проведення конференції: заочна. Статті та коротка інформація про авторів будуть представлені в інтернеті на сайті www.icp-ua.com. 
Конференція пройде одночасно в 2 містах: Лондон (Великобританія), Київ (Україна).

З 21 по 28 квітня 2011 р. пройде IV-а міжнародна науково-практична конференція «Проблеми конструкції і розвитку форм самоорганізації людських спільнот»


Конференція присвячена:
політичним, економічним, юридичним наукам. 

 

Науково-тематичні секції конференції:

Секція «Політичні науки»

ü  Політичні проблеми міжнародних відносин та глобального розвитку

ü  Політичні інститути, етнополітична конфліктологія, національні та політичні процеси і технології

ü  Теорія політики, історія та методологія політичної науки

ü  Відкрита підсекція (приймаються матеріали з інших тем, які відповають тематиці секції)

Секція «Економічні науки та менеджмент»

ü Економіка та управління народним господарством 

ü Логістика 

ü Фінанси, грошовий обіг і кредит 

ü Бухгалтерський облік, статистика 

ü Математичні і інструментальні методи економіки 

ü Теорія і практика управління (менеджмент) 

ü Інвестиції в умовах невизначеності 

ü Інновації в економіці та управлінні. Управління інноваціями та інноваційною діяльністю 

ü Міжнародна торгівля та геополітичні інтереси. Правове регулювання соціально-економічних відносин 

ü Менеджмент: шляхи розвитку, сучасні проблеми та перспективи 

ü Світова економіка та міжнародні економічні відносини 

ü  Перспективи, форми і механізми інтеграції науки та бізнесу 

ü  Пріоритети сучасного економічного розвитку країн ЄС 

ü  Розвиток соціально-економічних відносин в умовах глобалізації 

ü  Роль інформаційних технологій в процесі глобалізації світової економіки 

ü  Сучасний розвиток та проблеми економічної теорії та практики 

ü  Сучасний маркетинг: розвиток, проблеми і перспективи 

ü  Стратегія сталого розвитку підприємств, галузей, комплексів 

ü  Економіка праці та управління персоналом 

ü  Відкрита підсекція (приймаються матеріали з інших тем, які відповідають тематиці секції) 

Секція «Юридичні науки»

Основні підсекції:

ü Теорія та історія держави і права; історія правових навчань 

ü Конституційне право, муніципальне право 

ü Цивільне право; підприємницьке право; сімейне право; міжнародне приватне право 

ü Трудове право; право соціального забезпечення 

ü Природоресурсне право; аграрне право; екологічне право 

ü Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право 

ü  Кримінальний процес; криміналістика і судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

ü  Міжнародне право, європейське право 

ü  Судова влада, прокурорський нагляд, організація правоохоронної діяльності, адвокатура 

ü   Адміністративне право, фінансове право, інформаційне право 

ü  Цивільний і (або) господарський процес; арбітражний процес 

Додаткові проблемно-прикладні підсекції:

ü  Актуальні проблеми реформування сучасного законодавства

ü  Державне будівництво і захист конституційних прав громадян

ü  Законність і правопорядок в сучасному суспільстві

ü  Інформаційні технології і право

ü  Проблеми взаємодії особистості та влади в умовах побудови правової держави

ü  Відкрита підсекція (приймаються матеріали з інших тем, які відповідають тематиці секції)

Відкрита секція
(приймаються матеріали по інших напрямках, що не відповідають темі конференції)

 

Останній день подачі заявки - 12 квітня 2011 р.

Робочі мови: англійська, російська, українська.

Форма проведення конференції: заочна. Статті та коротка інформація про авторів будуть представлені в інтернеті на сайті www.icp-ua.com.

Конференція пройде одночасно в 2 містах: Лондон (Великобританія), Київ (Україна).

 

 

Організатори Конференції: 
- Міжнародна академія наук і вищої освіти (Великобританія); 
- Всеукраїнська академічна спілка (Україна); 
- Національний болонський центр (Україна); 
- Міжнародний торгово-промисловий союз (Великобританія); 
- Американський міжнародний комерційний арбітражний суд (США). 

За підсумками конференцій публікуються збірники матеріалів конференції - залежно від кількості відповідних матеріалів: за галузями, зведені (по суміжним наукам), загальні збірники з тематичною градацією. Загальні дані в збірнику публікуються англійською мовою. Дані автора і наукові доповіді друкуються у збірнику без попередньої вичитки коректора, на мові оригіналу. Збірникам присвоюються Міжнародні стандартні номери (ISBN) і індекси ББК. 

Для кожного учасника оформляється спеціальний сертифікат на англійській мові. За рішенням організаторів та членів редколегії, автори найкращих статей удостоюються спеціальних дипломів (золотий, срібний, бронзовий). 

За підсумками року проведення конференцій, найбільш активні автори, а також автори найбільш якісних робіт нагороджуються спеціальним медалями та цінними призами. 

Засобами поштового зв'язку учасникам конференції відправляються збірники матеріалів, сертифікати, індивідуальні дипломи та призи.

 

Пакет документів, необхідний для участі:

Для мешканців України:

1)      Заявка і основний матеріал конференції з усією супутньою інформацією (відповідно до вимог до оформлення матеріалу);

2)      Електронна копія квитанції про оплату за участь у конференції.

Для мешканців зарубіжних країн:

1) Заявка і основний матеріал конференції з усією супутньою інформацією (відповідно до вимог до оформлення матеріалу); 

2) Електронна копія квитанції про оплату участі у конференції (за умови публікації статті та / або замовлення учасником конференції пересилання поштою збірника матеріалів конференції та сертифіката її учасника). 

Пакет документів необхідно переслати на електронну пошту vplehanova@icp-ua.com.

 

Вимоги до оформлення матеріалу конференції

Стаття може бути написана однією з робочих мов конференції. Текст статті та коротка інформація про автора будуть представлені в інтернеті на сайті www.icp-ua.com

Текст статті, список літератури і всю необхідну інформацію про автора (авторів) необхідно пересилати на електронну адресу: vplehanova@icp-ua.com у вигляді одного текстового файлу *.doc вкладеного в лист з позначкою «для участі у конференції».

У випадку, якщо в тексті статті є ілюстрації, необхідно кожну ілюстрацію надіслати окремим файлом у форматі *.jpg на електронну адресу: vplehanova@icp-ua.com. Дані файли необхідні для друку ілюстрацій у збірнику матеріалів конференції. 

Статті, які не відповідають установленим правилам оформлення, не будуть включені в програму конференції, а також опубліковані у збірнику. 

Термін публікації матеріалів складає 2 місяці з моменту завершення конференції. 

Вимоги до оформлення

1. Обсяг статті, включаючи ілюстрації і таблиці, не повинен перевищувати 7 сторінок машинописного тексту; 

2. Формат паперу: А4 - 210х297 мм.; 

3. Поля праворуч, ліворуч, зверху і знизу - по 20 мм.; 

4. Шрифт - Times New Roman; 

5. Розмір шрифту (кегль) - 12 pt.; 

6. Міжрядковий інтервал - півтора; 

7. Вирівнювання тексту - по ширині (переноси слів не допускаються, між словами допускається тільки один пробіл); 

8. Відступ першого рядка (тобто абзац) - 10 мм.; 

9. Скорочення слів (крім загальноприйнятих - скорочення математичних величин, мір, термінів і т.п.) не допускаються; 

10. Усі рисунки, схеми, графіки, діаграми і таблиці повинні бути вставлені в тексті строго в межах зазначених вище розмірів сторінки. Таблиці повинні бути компактними, мати назву, а їх шапка повинна точно відповідати змісту граф. Перед словом «Таблиця» і після нього рядок не пропускається, після номера таблиці та її назви крапка не ставиться. Після таблиці пропускається один рядок. 

Назви рисунків друкуються відразу під ним, без пропуску рядка. Після назви рисунка крапка не ставиться і пропускається один рядок. 

З нової сторінки друкуються відомості про автора (авторів) статті мовою статті й англійською мовою: 

1. П.І.Б. автора (без скорочень); 

2. вчений ступінь, вчене звання (або: аспірант, здобувач та ін); 

3. назва (без скорочень), адреса та телефон організації, в якій автор навчається і / або працює; 

4. контактна інформація для отримання збірки: домашня адреса (з обов'язковим зазначенням поштового індексу), телефон (з обов'язковим зазначенням телефонного коду міста), мобільний телефон і e-mail автора. 

 

У разі відсутності в автора можливості перевести анотацію свого матеріалу на англійську мову, цю роботу, за додаткову плату, здійснює перекладач нашої організації. 

 

Оплата

Всеукраїнська Академічна Спілка є громадською організацією, яка не здійснює господарську діяльність з метою отримання прибутку. Однак при цьому Всеукраїнська Академічна Спілка виступає співорганізатором міжнародних наукових конференцій, а також єдиним представником Міжнародної Академії Наук і Вищої Освіти (м. Лондон, Великобританія) та її проектів на пострадянському просторі. 

Саме тому всі платежі, що направляються з держав - колишніх республік СРСР і призначені для компенсації витрат організаторів на проведення конференцій, видання збірників наукових матеріалів та їх розсилку авторам, приймаються нами через транзитні (залучені) рахунки партнерів. 

Виручені таким чином кошти скеровуються на оплату організаційних, веб-дизайнерських, видавничих, друкарських та поштових послуг. 

Оплата здійснюється в безготівковій формі до початку конференції. Необхідно надіслати електронне підтвердження про оплату у вигляді відсканованої версії платіжного документа. 

Всі необхідні учасникам конференції фінансові документи будуть надані за запитом. 

 

Прайс-лист

 

Для мешканців України: 

1. Участь у конференції (оплачується обов'язково) - 40 грн.; 

2. Публікація матеріалу у збірнику наукових праць конференції - 15 грн. за кожну сторінку основного тексту формату А4, але не більше 7 сторінок; 

3. Вартість поштової пересилки збірника та сертифікату - 35 грн.; 

4. Переклад (при необхідності) анотації на англійську мову - 30 грн.;

5. Вартість кожного додаткового (починаючи з 2) збірника (з урахуванням вартості його пересилки) - 30 грн.

 

Для жителів республік колишнього СРСР: 

Здійснити оплату можна в євро або доларах на розсуд учасника. 

1. Участь у конференції - безкоштовна. 

2. Вартість публікації - 10 євро (15 дол.) незалежно від кількості сторінок, але не більше 7 сторінок основного тексту. 

3. Переклад (при необхідності) анотації на англійську мову - 5 євро (7 дол.) 

4. Вартість кожного додаткового (починаючи з 2) збірника (з урахуванням вартості його пересилання) - 25 євро (35 дол). 

5. Вартість поштової пересилки збірника наукових праць конференції та сертифіката: 

 

Азербайджанська Республіка - 35 євро (50 дол.) 

Республіка Казахстан - 35 євро (50 дол.) 

Грузія - 50 євро (70 дол.) 

Республіка Молдова - 35 євро (50 дол.) 

Киргизька Республіка - 50 євро (70 дол.) 

Республіка Таджикистан - 50 євро (70 дол.) 

Латвійська Республіка - 45 євро (65 дол.)

Республіка Узбекистан - 35 євро (50 дол.)

Литовська Республіка - 45 євро (65 дол.) 

Російська Федерація - 35 євро (50 дол.)

Республіка Вірменія - 50 євро (70 дол.) 

Туркменістан - 50 євро (70 дол.) 

Республіка Білорусь - 35 євро (50 дол.)

Естонська Республіка - 45 євро (65 дол.) 

 

Також необхідний платіж в USD або EUR можна здійснити, скориставшись послугами однієї з загальнопоширених систем грошових переказів (Contact, Anelik, Швидка пошта і ін.). У цьому випадку конкретні параметри переказу грошових коштів необхідно попередньо узгодити з менеджером проекту через e-mail: vplehanova@icp-ua.com.

 

Для мешканців країн ЄС, Американського континенту, держав Азії та країн інших географічних зон.

1. Участь у конференції - безкоштовна

2. Вартість публікації - 15 євро незалежно від кількості сторінок, але не більше 7 сторінок основного тексту. 

3. Вартість кожного додаткового (починаючи з 2) збірника (з урахуванням вартості його пересилання) - 40 євро. 

4. Вартість поштової пересилки збірника наукових доповідей конференції та сертифіката:

 

Австрія - 50 євро

Іспанія - 50 євро 

Болгарія - 55 євро

Польща - 50 євро 

Греція - 55 євро

Португалія - 50 євро 

Німеччина - 50 євро

Румунія - 50 євро 

Данія - 50 євро

Франція - 50 євро 

Швеція - 50 євро

 

Інформацію про вартість доставки збірника наукових доповідей конференції та сертифіката в країни, які не зазначені вище, Ви можете отримати, написавши нам на електронну адресу: vplehanova@icp-ua.com.

Також необхідний платіж в USD або EUR можна здійснити, скориставшись послугами однієї з загальнопоширених систем грошових переказів (Contact, Anelik, Швидка пошта і ін.). У цьому випадку конкретні параметри переказу грошових коштів необхідно попередньо узгодити з менеджером проекту через e-mail: vplehanova@icp-ua.com.

 

 

 

 

 

 

 

Зразок заявки

Інформація про конференцію:

 

Дата проведення

 

Назва конференції

 

Секція конференції

 

Підсекція конференції

 

Відомості про автора

 

П.І.Б.

 

ВНЗ

 

Характер приналежності ВУЗу

Викладач/ Науковий співробітник/ Аспірант/ Здобувач / Студент

Вчений ступінь

 

Галузь науки наукового ступеня

 

Вчене звання

 

Галузь науки, до якої відноситься робота

 

Дата народження

 

Країна, яку представляють

 

Інформація для зв'язку:

 

E-mail:

 

Поштова адреса (обов'язково вказати індекс)

 

Телефон (обов'язково вказати код міста)

 

Відомості про співавтора:

 

П.І.Б. 

 

ВНЗ 

 

Характер приналежності ВУЗу 

Викладач/ Науковий співробітник/ Аспірант/ Здобувач/  Студент

Вчений ступінь

 

Галузь науки наукового ступеня

 

Вчене звання

 

Галузь науки, до якої відноситься робота

 

Дата народження

 

Країна, яку представляють

 

Інформація для зв'язку:

 

E-mail:

 

Поштова адреса (обов'язково вказати індекс)

 

Телефон (обов'язково вказати код міста)

 

Додаткова інформація:

 

Опублікувати статтю в збірнику?

Так/ні

Отримати збірку?

Так/ні

Кількість збірок:

 

Дана конференція проходить в рамках регіональної попередньої програми проекту МАНВО "Чемпіонат Світу, континентальні, національні та регіональні першості з наукової аналітики»

Чи бажаєте Ви брати участь у змаганнях з наукової аналітики?

Так/ні

 

 

Контактна інформація:
Адреса: 65045, Україна, м. Одеса, вул. Троїцька, 41
Телефон/ факс: +38 (048) 737 46 20
e-mail: vplehanova@icp-ua.com
Адреса сайту: www.icp-ua.com

 

 

University logo

Харківський Національний Університет
ім. В.Н. Каразина

Майдан Свободи 4, 61022, Харків
Телефон: +38(057)707-55-00
Факс: +38(057)707-12-47
E-mail: postmaster@univer.kharkov.ua