en

Оголошення

Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» 24 ВЕРЕСНЯ 2011 р ДНУ імені Олеся Гончара

29 серпня 2011

Основні напрямки роботи конференції:
1. Політичні науки в Україні та світі.
2. Зовнішня політика України та міжнародні відносини.
3. Філософія та культурологія.
4. Проблеми та перспективи історичної науки в Україні.
5. Соціологія та соціальна робота.
В рамках конференції передбачається робота секцій за вищевказаними напрямками, детальний перелік секцій буде сформовано за результатами розгляду заявок учасників.

Вимоги до публікацій:
Текст доповіді повинен бути в текстовому редакторі WORD (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5). Поля: верхнє - 20, нижнє - 20, ліве - 20, праве - 20. Сторінки не нумерувати. У правому верхньому кутку: прізвище і ініціали - заголовними буквами; науковий ступінь і вчене звання (якщо є в наявності), місце роботи або навчання, посада, місто. Назва - по центру, заголовними буквами. Далі - текст статті. Перелік літератури надається наприкінці статті у порядку згадування. Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках.
Обсяг матеріалу представленого у такому вигляді, повинен бути від двох до п'яти сторінок.

Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає - 100 грн.
Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції, видання програми і збірки матеріалів конференції та вартість пересилання збірника.
Організаційний комітет бере на себе зобов'язання щодо пересилання збірки матеріалів конференції очним учасникам і збірника та програми - заочним.
Оргкомітет не забезпечує проживання та харчування учасників конференції. Вартість проїзду та проживання оплачуються учасниками самостійно.

Учасники конференції повинні до 19 вересня 2011 року відправити на адресу електронної пошти conferenceDNU@i.ua:
1)      заявку на участь у конференції (зразок додається),
2)      текст доповіді,
3)      відскановану електронну копію чека про переказ організаційного внеску.

Оплата здійснюється за наступними реквізитами:
Одержувач: ПРИВАТБАНК
Найменування банку: ПРИВАТБАНК
Номер рахунку 29244825509100
МФО 305299
ОКПО 14360570
В призначенні платежу слід відмітити:
Сутність платежу: Організаційний внесок
Підстава платежу: Приватний переказ від ..... (П.І.Б.)
Одержувач: Пащенко Віктор Іванович
ІНН: 2806805857
Номер картки одержувача: 4405885017580496

ОРГКОМІТЕТ
З питань конференції звертатися до: Пащенко Віктора Івановича
 
e-mail: conferenceDNU@i.ua
Контактний телефон: 8-066-7041442

Зразок оформлення заявки для аспірантів та вчених
 
ЗАЯВКА
Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції доповідь
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)
__________________________________________________
Науковий ступінь і вчене звання
__________________________________________________
Місце роботи
__________________________________________________
Поштова адреса, телефон (обов'язково)
__________________________________________________
Електронна адреса (обов'язково)
___________________________________________________
Секція наукової доповіді:
____________________________________________________
Тема наукової доповіді:
____________________________________________________
 Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): Очна / Заочна


Зразок оформлення заявки для студентів
 
ЗАЯВКА
Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції доповідь
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)
__________________________________________________
Науковий керівник (науковий ступінь, звання), прізвище, ім'я, по батькові (повністю)
__________________________________________________
Назва вищого навчального закладу
__________________________________________________
Назва факультету, спеціальності, курс
__________________________________________________
Поштова адреса, телефон (обов'язково)
__________________________________________________
Електронна адреса (обов'язково)
___________________________________________________
Секція наукової доповіді:
____________________________________________________
Тема наукової доповіді:
____________________________________________________
 Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): Очна / Заочна

-- реклама -----------------------------------------------------------
Поторопись зарегистрировать самый короткий почтовый адрес @i.ua
http://mail.i.ua/reg - и получи 1Gb для хранения писем

University logo

Харківський Національний Університет
ім. В.Н. Каразина

Майдан Свободи 4, 61022, Харків
Телефон: +38(057)707-55-00
Факс: +38(057)707-12-47
E-mail: postmaster@univer.kharkov.ua