en

Новини

Розширене засідання кафедри прикладної соціології з обговорення докторської дисертації В.І.Лукащука «Становлення та розвиток індустрії спорту: соціологічний вимір»

11 лютого 2012

9 лютого 2012 року на кафедрі прикладної соціології відбувся міжкафедральний науковий семінар – обговорення докторської дисертації В.І.Лукащука «Становлення та розвиток індустрії спорту: соціологічний вимір».
За темою дисертації В.І.Лукащук працює уже більше 10 років – бакалаврська, магістерська роботи та кандидатська дисертація були присвячені соціологічному досліженню спорта. Відзначимо, що в соціології ця сфера є малодослідженою і єдиним  дослідником цього напрямку соціології в Україні є В.І.Лукащук. Представлена докторська робота присвячена  концептуалізації системного підходу в соціології спорту.
 Після доповіді автора роботи В.Лукащука, учасники зустрічі – професори соціологічного факультету, доценти, викладачі та аспіранти кафедри прикладної соціології поставили питання, висловили побажання з уточнення в роботі деяких понять, введених автором. Рецензенти докторської роботи – професор В.С.Бакіров, професор Н.М.Лисиця, професор О.І.Горошко в цілому позитивно оцінили роботу з теоретичного і емпіричного аналізу заявленої автором проблематики. 
Рішенням кафедри докторську дисертацію В.І.Лукащука рекомендували до розгляду Спеціалізованої ради з захисту докторських дисертацій за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

University logo

Харківський Національний Університет
ім. В.Н. Каразина

Майдан Свободи 4, 61022, Харків
Телефон: +38(057)707-55-00
Факс: +38(057)707-12-47
E-mail: postmaster@univer.kharkov.ua