en

Новини

Соціологічний факультет отримав ліцензію на напрям «Реклама і зв’язки з громадськістю»

28 квітня 2012

У березні 2012 року соціологічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна отримав ліцензію на впровадження освітньої діяльності за напрямом «Реклама і зв'язки з громадськістю» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Освіта у сфері реклами та зв'язків з громадськістю є однією з найперспективніших напрямів знання сучасного інформаційного суспільства. Але ні один вищий навчальний заклад в Харківському регіоні досі не здійснював ліцензійної підготовки фахівців зі спеціальності «Реклама та зв'язки з громадськістю».

Комунікативні практики Реклама і Зв'язки з громадськістю знаходять застосування в усіх соціальних сферах - органах державної влади, комерційних структурах, на виробничих підприємствах, у партійних та громадських організаціях, у засобах масової інформації, у наукових, культурних, освітніх закладах, громадських організаціях.  Практики зв'язків з громадськістю сприяють налагодженню і підтримці зв'язків між організацією і громадськістю, формуванню високого рівня довіри громадськості до організації, забезпечення позитивного сприйняття певного соціального суб'єкта та результатів його діяльності  суспільством.

Соціологічний факультет має певний досвід у підготовці фахівців цієї спеціальності. З 2009 року на кафедрі прикладної соціології існує спеціалізація «Реклама та зв'язки з громадськістю». Студенти кафедри успішно проходять практику в організаціях і на підприємствах, які спеціалізуються на управлінні інформацією (інформаційні та PR-агенції, місцеві комерційні телекомпанії, державна телерадіокомпанія). У 2002 році за підтримки співробітників кафедри прикладної соціології (С.С.Аксьонов, І.О.Солдатенко) був заснований перший в освітньому просторі України Центр зв'язків з громадськістю і пресою університету, який успішно працює і є методичним центром для інших вузівських центрів, які управляють комунікативними потоками університетів. У 2011 році на соціологічному факультеті був створений студентський прес-центр.

Команда соціологічного факультету неодноразово ставала переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських PR - проектів (2009-2010 рр).

В рамках навчання за напрямом «Реклама та зв'язки з громадськістю» студенти отримають знання та практичні навички як з класичних, так й інноваційних курсів з соціології, теорії і практики реклами і зв'язків з громадськістю, медіа-комунікацій, Інтернет-комунікацій, інтегративних комунікативних технологій та ін.

         Підготовка фахівців за новим напрямом буде здійснюватись кафедрою прикладної соціології соціологічного факультету університету.

Більш детально - +38 057 707 52 37, кафедра прикладної соціології

 

University logo

Харківський Національний Університет
ім. В.Н. Каразина

Майдан Свободи 4, 61022, Харків
Телефон: +38(057)707-55-00
Факс: +38(057)707-12-47
E-mail: postmaster@univer.kharkov.ua