en

Новини

Набір студентів на нову спеціализацію соціологічного факультету "Соціальні комунікації, реклама та PR" з 2016 року

 

Підготовка бакалавра за спеціалізацією "Соціальні комунікації, реклама та PR" спеціальності 054 "Соціологія" передбачає отримання знань та вмінь щодо збору, обробки, накопичення, аналізу та інтерпретації соціальної інформації з використанням сучасних методів соціологічних досліджень; розробки, реалізації та оптимізації інформаційних та комунікативних ресурсів і потоків в організації, інформаційного забезпечення та комунікативної оцінки наслідків комунікативних управлінських рішень; проведення досліджень масової комунікації з метою збору інформації, необхідної для прийняття організаційних рішень; планування, розроблення та реалізації комунікативної політики організацій. 

Головним у спеціалізації стануть системні знання з соціальних  комунікацій, комунікативних технологій, методів соціологічних досліджень соціальних комунікацій, зі стратегії та тактики PR, реклами та технологій інтегрованих комунікацій з управління суспільними відносинами. Основу навчальної програми за новою спеціалізацією складає значна частина дисциплін спеціальності "Реклама та зв'язки з громадськістю", підготовка за якою ведеться кафедрою з 2012 року. 

Форма навчання: денна, заочна

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Вступні випробування :

1. Українська мова та література.

2. Історія України.

3. Іноземна мова (англійська, французька,  німецька, іспанська)

   або Математика. 

Адреса: майдан Свободи 6, ауд. 201

 Тел. +38 057 707 52 37

Інформація для довідок: Cолдтатенко Ірина Олександрівна, доцент кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій соціологічного факультету.

e-mail: irinasoldatenko@karazin.ua

 

 

University logo

Харківський Національний Університет
ім. В.Н. Каразина

Майдан Свободи 4, 61022, Харків
Телефон: +38(057)707-55-00
Факс: +38(057)707-12-47
E-mail: postmaster@univer.kharkov.ua