en

Новини

Набір студентів на нову спеціалізацію "Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю"

21 січня 2016

 

Підготовка бакалаврів зі спеціалізації «Медіакомунікації та зв'язки з громадськістю» за спеціальністю 061 "Журналістика"  вже з першого курсу передбачає вивчення чотирьох основних напрямів майбутньої діяльності у цій сфері: медіааналітика, управління інформацією у медіапросторі, практики соціально-комунікативних технологій, створення та просування контенту в нових медіа.

В основу  підготовки бакалаврів покладено принцип: «від широкого фундаментального - до  спеціального професійного знання». Навчання орієнтоване на підготовку фахівців нового покоління, які володіють знаннями з новітніх тенденцій та напрямків сучасних комунікативних та соціологічних теорій, теорії та практики журналістики, методами соціальних наук, інформаційно-комунікативними технологіями з управління суспільними комунікаціями, медійними техніками  в системі регулювання соціальних  відносин   та  взаємодій, сучасними комп'ютерними програмами.

Програма також передбачає засвоєння студентами основних знань та вмінь в галузі журналістики нових медіа на прикладному та творчому рівні, оволодіння уміннями виконувати складні технологічні функції за фахом в інтернет-просторі. Форма навчання: денна, заочна

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 

Вступні випробування:

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова ( англійська, французька, німецька,  іспанська)

3. Творчий конкурс. 

Факультет:  соціологічний

Інформація для довідок: Аксьонов Сергій Сергійович, доцент кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій

Адреса: майдан Свободи 6, ауд. 201

Тел. +38 (057) 707 52 37

e-mail: aksionov@karazin.ua, aks_serg@ukr.net   

 

University logo

Харківський Національний Університет
ім. В.Н. Каразина

Майдан Свободи 4, 61022, Харків
Телефон: +38(057)707-55-00
Факс: +38(057)707-12-47
E-mail: postmaster@univer.kharkov.ua