en

Новини

Перший випуск бакалаврів реклами та зв'язків з громадськістю в ХНУ імені В.Н.Каразіна

16 липня 2016

15 липня 2016 року відбулося вручення дипломів першому випуску бакалаврів реклами та зв'язків з громадскістю кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій. Дипломи отримали 38 фахівців, більшість яких уже працюють в сфері комунікацій.

Ми пишаємося нашими випускниками, бажаємо їм успішного та цікавого професійного шляху.

 

 

 

 

Далі...

Навчальна програма з питань судового адміністрування - кроки на шляху до суду, якому довіряють

29 березня 2016

Викладачі кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна  - доцент Ірина Солдатенко і доцент Олександр Хижняк беруть участь в міжнародній навчальній програмі з питань судового адміністрування. Двотижнева програма з питань судового адміністрування, яка вже втретє впроваджується Державною судовою адміністрацією України в партнерстві з Національною школою суддів України за підтримки Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя» та участі Університету штату Мічиган (США) спрямована на покращення знань, навичок та здібностей керівників апаратів судів, їх заступників та працівників Державної судової адміністрації України для ефективного управління судами. 

 

 

Далі...

Журналістика та інформаційні війни

26 січня 2016

 

28 січня 2016 року о 14:00 в Головному корпусі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Свободи, 4, Малий актовий зал, 4 поверх) відбудеться круглий стіл «Журналістика та інформаційні війни».

Під час засідання будуть обговорені наступні теми: 

  • інформаційні війни в сучасному світі,
  • роль мас-медіа в умовах інформаційних війн,
  •  медіа освіта та інформаційна безпека.

 

 

 

Далі...

Набір студентів на нову спеціалізацію "Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю"

21 січня 2016

Підготовка бакалаврів зі спеціалізації «Медіакомунікації та зв'язки з громадськістю» за спеціальністю 061 "Журналістика" вже з першого курсу передбачає вивчення чотирьох основних напрямів майбутньої діяльності у цій сфері: медіааналітика, управління інформацією у медіапросторі, практики соціально-комунікативних технологій, створення та просування контенту в нових медіа.

В основу  підготовки бакалаврів покладено принцип: «від широкого фундаментального - до  спеціального професійного знання». Навчання орієнтоване на підготовку фахівців нового покоління, які володіють знаннями з новітніх тенденцій та напрямків сучасних комунікативних та соціологічних теорій, теорії та практики журналістики, методами соціальних наук, інформаційно-комунікативними технологіями з управління суспільними комунікаціями, медійними техніками  в системі регулювання соціальних  відносин   та  взаємодій, сучасними комп'ютерними програмами.

Програма також передбачає засвоєння студентами основних знань та вмінь в галузі журналістики нових медіа на прикладному та творчому рівні, оволодіння уміннями виконувати складні технологічні функції за фахом в інтернет-просторі. 

 

Далі...

Набір студентів на нову спеціализацію соціологічного факультету "Соціальні комунікації, реклама та PR" з 2016 року

Підготовка бакалавра за спеціалізацією "Соціальні комунікації, реклама та PR" спеціальності 054 "Соціологія" передбачає отримання знань та вмінь щодо збору, обробки, накопичення, аналізу та інтерпретації соціальної інформації з використанням сучасних методів соціологічних досліджень; розробки, реалізації та оптимізації інформаційних та комунікативних ресурсів і потоків в організації, інформаційного забезпечення та комунікативної оцінки наслідків комунікативних управлінських рішень; проведення досліджень масової комунікації з метою збору інформації, необхідної для прийняття організаційних рішень; планування, розроблення та реалізації комунікативної політики організацій. 

Головним у спеціалізації стануть системні знання з соціальних  комунікацій, комунікативних технологій, методів соціологічних досліджень соціальних комунікацій, зі стратегії та тактики PR, реклами та технологій інтегрованих комунікацій з управління суспільними відносинами. Основу навчальної програми за новою спеціалізацією складає значна частина дисциплін спеціальності "Реклама та зв'язки з громадськістю", підготовка за якою ведеться кафедрою з 2012 року. 

 

 

Далі...

Колонка завідуючого

 

 

Виль Бакиров: «Образование — наш мощнейший козырь»

Интервью газете "Время", 14 февраля 2013

 

Виль Бакиров - ректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. В старейшем вузе страны прошло его становление как учёного. В своё время В. Бакиров создал первый в Украине социологический факультет. Работы доктора наук, профессора В. Бакирова широко известны не только в Украине, но и за рубежом.

А ещё Виля Савбановича Бакирова как ректора с пятнадцатилетним стажем, как учёного и вузовского преподавателя глубоко тревожат процессы, происходящие сейчас в высшем образовании Украины...

 

Замкнутый круг, который нужно разорвать

- Виль Савбанович, хочу начать с вопроса вечного: каков сейчас ваш студент? Кто идёт в университет, как вы оцениваете качество, так сказать, нынешнего «абитуриентского материала»?

- Что касается нашего университета, то мы, естественно, хотим, чтобы к нам пришли талантливые, умные юноши и девушки, которые не только могли бы осваивать университетские программы, но и привнести в жизнь вуза свежие идеи, взгляды на будущее. Ведь университет, в его классическом понимании, - это не только место, где преподаватели дают знания студентам. В хорошем университете преподаватели многому учатся у студентов. Именно такую модель, при которой в аудитории царит не профессорский монолог, а диалог, дискуссия, взаимодействие, мы и пытаемся внедрять. У нас для этого есть хорошие преподаватели и хорошие студенты, которых мы любим и гордимся ими. А абитуриенты к нам приходят действительно лучшие - притом это оценка объективная, основанная на данных аттестатов и внешнего независимого оценивания...

- В этом контексте всё же не могу не назвать цифру, которая широко дискутировалась в масс-медиа: накануне первого сентября около ста украинских вузов не набрали ни одного студента!

- Речь идёт о маленьких коммерческих вузах, которые до поры до времени набирали студентов, не особенно интересуясь уровнем их знаний. Как только появился институт внешнего независимого оценивания, для таких учебных заведений настали тяжёлые времена - абитуриенты от них отвернулись. Больше мне добавить нечего, скажу лишь, что на качество образования в стране ни наличие таких «вузов», ни их закрытие практически влияния не оказывают.

Поскольку речь пошла о наборе в вузы, вынужден обозначить проблему действительно важную: молодые люди к нам идут, да только не на те факультеты, на которые нам хотелось бы. Речь идёт о специальностях естественно-научных, связанных с высокими технологиями, - о математике, физике и радиофизике, инженерных.

Сразу оговорюсь: среди тех, кто к нам всё-таки приходит на такие специальности, есть невероятно талантливые юноши и девушки. Вот два примера: на недавнем конкурсе в знаменитом Московском физико-техническом институте наша команда физиков заняла первое место. Совсем недавно в Санкт-Петербурге был турнир среди студентов, представляющих естественные науки,- наши заняли второе место, после команды Новосибирского университета, потеснив при этом ребят из университетов Московского, Санкт-Петербургского и Киевского имени Шевченко. Сложилась общая тенденция: профессии физиков, химиков, биологов, инженерные молодёжь выбирает неохотно, они не видят в них основ для своей будущей профессиональной карьеры. Вот в этом, не побоюсь этого определения, и состоит драматизм ситуации: если Украина претендует на то, чтобы рано или поздно присоединиться к клубу развитых европейских государств, она просто обязана обладать высокими технологиями в промышленности, транспорте, в строительстве, медицине. А высокие технологии требуют, чтобы их кто-то понимал, чтобы были люди, способные их внедрять и обслуживать...

- Виль Савбанович, как дополнение к разговору. Недавно мне довелось пообщаться с преподавателем Львовской политехники. Вуз известный, с традициями, да только непонятно для кого готовит специалистов. Электронная промышленность, в основном военная, в Западной Украине умерла. Где работать инженеру?

- Понимаете, с одной стороны - государство, правительство, министерства увеличивают госзаказ на специальности инженерные, естественнонаучные. Но большая проблема в том, что основная масса молодых людей не готова осваивать тяжёлые предметы, не готова тяжело и упорно трудиться. И их можно понять! Потому что эти дисциплины, эти программы требуют труда, они тяжёлые, сложные. К тому же, вынужден констатировать: школа не даёт достаточно серьёзной подготовки в области математики, физики, других точных наук, и на первых курсах нам бывших абитуриентов приходится, что называется, «дотягивать», доучивать. При этом мотивация у таких ребят часто отсутствует или очень слабая. Ведь, переходя уже к вашему примеру, украинская экономика не просто не востребует, а часто отторгает всё, что связано с отечественной наукой, отечественными разработками. Зато наша экономика готова воспринимать позавчерашние, не первой свежести разработки западных фирм и исследовательских центров, покупать их технологические линии, оборудование. Можно пытаться это объяснить тем, что мы не всегда готовы предоставить готовый, конечный продукт, у нас нет денег на доведение разработки до промышленного образца. В итоге мы получаем замкнутый круг, который никак не можем разорвать. Ведь молодые люди отлично чувствуют конъюнктуру рынка, понимая, что они вряд ли найдут себе достойную работу, связанную с точными, фундаментальными науками, с образованием, преподавательской работой. Поэтому, как и десять-двадцать лет назад, тяготеют к юрис­пруденции, психологии да иностранным языкам, наивно полагая при этом, что их ждёт успешная карьера, хотя на самом деле там их уже давно ничего не ждёт. Да, в Украине нужны специалисты на железной дороге, до поры до времени наблюдалось оживление в строительной отрасли. Но те специальности, от которых зависит будущее Украины, которые позволят ей войти в число стран, развивающихся на базе научно-технического прогресса, - эти специальности сегодня по причинам, частично уже упомянутым, мало интересуют абитуриентов и их родителей. Вот проблема, о которой сегодня надо говорить. Остальные трудности можно как-то пережить, перетерпеть...

Всё хорошее, качественное стоит дорого

- Кстати, о средствах на научную работу: в одном из своих материалов я сравнивал количество средств, выделяемых в среднем на студента в наших технических вузах и западных...

- Более-менее приличный университет на Западе должен иметь бюджет как минимум миллион евро на одного профессора. Давайте посчитаем: университету, где учится двадцать-двадцать пять тысяч студентов, для обеспечения нормального учебного процесса надо иметь в штате хотя бы триста профессоров. Итого, финансирование только по этой статье - триста миллионов евро в год. Не буду даже упоминать о нашем бюджете, скажу лишь, что ни о каких миллионах здесь речь не идёт. Это, кстати, один из ответов на вопрос, почему украинские вузы не представлены в международных рейтингах. Но ответ частичный.

Понимаете, не только государство, но и общество в целом сегодня плохо понимает смысл и функциональные задачи высшего образования. Центр дискуссии, которую, к сожалению, поддерживают и средства массовой информации, сводится к двум позициям: как сделать так, чтобы доступ к высшему образованию был прозрачным, доступным, и как добиться, чтобы молодые специалисты по окончании вуза имели гарантированное рабочее место. Оба случая обозначены ложными центрами дискуссии. Почему? Да потому, что в прошлом веке в вузы поступало от силы пятнадцать процентов школьников...

- Конкурсы были?

- Да, конкурсы были сумасшедшие, на место претендовали от десяти до пятнадцати человек. И принимались в институты, университеты лучшие из лучших. Естественно, что такому количеству выпускников государство могло предоставить рабочие места, требующие высшего образования.

Сегодня у нас в высшую школу идут почти поголовно - до восьмидесяти пяти процентов выпускников. Высшее образование стало массовым! О том, что большинство абитуриентов стремятся стать «юриста­ми-международниками-журналистами», я уже вспоминал. Да только и промышленность - а её проблемы, как говорится, на виду, - и страна в целом не имеют такого количества рабочих мест для людей с высшим образованием! И надеяться, что они в обозримом будущем появятся, - утопия!

Дальше: при всей своей массовости высшее образование по-прежнему остаётся почти бесплатным, особенно по сравнению с аналогичным на Западе. Но ведь мы уже двадцать лет живём в системе, которая определяет себя как рыночная! Сразу оговорюсь: я понимаю, что университет - это всё-таки не рыночный институт. Он может и должен бесплатно выполнять свою миссию просвещения, культуротворчества, миссию защиты духовных ценностей. Но не в таких же масштабах, как сегодня!

- И что или кто, по вашему мнению, может повлиять на эту ситуацию?

- Для начала - государство. Оно, как считаю я, да и многие мои коллеги, должно финансировать госзаказ только в таком количестве и по тем направлениям, которые ему, государству, нужны. Нужно определённое количество учителей, врачей, значит, государство на их обучение выделяет средства. И по распределению эти педагоги, доктора должны ехать туда, куда их государство пошлёт, а это часто отдалённые от шумных городов сёла. Ведь так и до революции было! Такой же подход и в подготовке инженеров, математиков, конструкторов, экономистов для госпредприятий и учреждений, милиционеров. За всё, что сверх госзаказа, придётся платить деньги. Ведь банк в состоянии оплатить подготовку финансиста, преуспевающая фирма - адвоката или переводчика.

Общество в целом должно осознать простую истину: всё хорошее, качественное стоит дорого. И не только материальное - автомобиль или квартира в престижном районе. Дорого стоит и хорошее образование. Если мы хотим, чтобы Украина имела качественное, на мировом уровне образование, высшая школа должна достойно финансироваться - без этого, на одном энтузиазме преподавателей, профессоров и доцентов мы долго не продержимся. Ведь образование - это и оборудование в университетских лабораториях и научных центрах, и реактивы для них, и средства связи, и тепло в аудиториях. И не на последнем месте - достойная зарплата профессора, доцента! Дабы он всего себя отдавал студентам, думал только о работе, а не о том, где подработать, чтобы прокормить семью.

Пока же, если речь идёт о нас, - как можем, стараемся поддержать то, чем наш университет всегда по праву гордился. Например, радио­физический факультет, кроме учебного процесса, работал, да и сейчас работает, над разработкой космических зондов, лазерной техники, радаров. Или факультет физико-технический, тесно связанный с ядерной энергетикой. В прошлом их развитие, достижения активно использовались советским военно-промышленным комплексом. Чтобы удержать планку, не потерять кадры, ищем новых заказчиков, поддерживаем эти факультеты, в том числе за счёт новых, появившихся в вузе факультетов, которые, идя навстречу рынку, готовят специалистов «модных» на сегодняшний день профессий.

Сложно ещё и потому, что наших талантливых ребят западные фирмы, через свои представительства в Украине, отслеживают ещё на школьной семье. Поверьте, они знают всех победителей школьных, университетских олимпиад, как украинских, так и международных. За ними следят, их приглашают, и наша талантливая молодёжь, которую мы теряем часто безвозвратно, «подпитывает» своими мозгами экономику и интеллектуальный уровень богатых западных стран.

- Виль Савбанович, то, что вы говорите, в общем-то, касается всех. Но как сделать так, чтобы все этим прониклись, осознали масштаб проблемы, её глубину?

- Как минимум - говорить об этом вслух. Возникла такая идея - моя и народного депутата Валерия Писаренко - создать в Харькове Международный образовательный форум. Использовать его как площадку, на которой с привлечением ведущих специалистов Украины, России, Америки, Европы обсуждать проблемы высшего образования вообще и украинского в частности. Я ещё раз хочу подчеркнуть: важно, чтобы наши люди, широкая общественность осознали, что сегодня качественное образование - это фундамент нашего экономического, политического, социального благополучия. Оно должно работать не само на себя, не вхолостую, а так, чтобы страна, общество сохраняли и укрепляли свою конкурентоспособность. Образование в этой глобальной, мировой конкуренции - это наш мощнейший козырь.

Беседовал Вячеслав Новиков.

 

University logo

Харківський Національний Університет
ім. В.Н. Каразина

Майдан Свободи 4, 61022, Харків
Телефон: +38(057)707-55-00
Факс: +38(057)707-12-47
E-mail: postmaster@univer.kharkov.ua